Přestože základ je stále stejný – tedy zažehnutí hořlavé látky, pevné, kapalné, nebo plynné, tak způsob „spoutání“ takto vytvořeného ohně (zdroje tepla) je mnohem pokročilejší, než ještě před cca sto lety. Rozvoj technologií, snaha o co největší účinnost spalování a současně o maximální bezpečnost tohoto procesu vedla k vytvoření mnoha zařízení, které dnes používáme jako topidla nejen ve svých domovech k ohřevu nás samých, ale i ke spoustě průmyslových účelů.

S čím přišli vynálezci

Snahou bylo odjakživa s co nejmenší námahou a co nejmenší spotřebou zdrojů vytvořit co největší efekt. Tak tomu bylo i u tepelných zdrojů. Snaha vytvořit co nejvíc tepla s co nejmenší spotřebou paliva a jeho rozvod do co největšího prostoru dala vzniknout různým spalovacím zařízením a dále systémům distribuce a přenosu tepelné energie i na velké vzdálenosti či do rozlehlých prostor.

Moderní provedení
2.5 (50%)2
Tags :